fbpx

Rights of children with visual impairment and blindness

עמותת אלי”ע פועלת מאז הקמתה, כבר קרוב ל 40 שנה לקידום ילדים בגיל הרך עם לקות ראייה או עיוורון, אנו מטפלים ב-למעלה מ 140 ילדים בגילאי חצי שנה ועד 6 ב 5 סניפים ברחבי הארץ: חיפה, פתח תקווה, ירושלים, רחובות ובאר שבע.

אנו מעניקים תמיכה לילדי אלי”ע ומשפחותיהם בתהליך הכניסה לגן ולאחריו בוועדות ההשמה והזכאות וככלל, בממשק מול ביטוח לאומי משרד הרווחה, הבריאות והחינוך.

בתחתית עמוד זה תמצאו הרחבה על זכויות הורים לילדים עם לקות ראייה או עיוורון מופרטים לפי נושאים.


חוברת זו נכתבה במטרה לרכז את הזכויות של ילדים עם לקות ראייה או עיוורון והוריהם וכן להקל במעט על הבנת התהליך הבירוקרטי.

אנו באלי”ע  נשמח להמשיך ולסייע לכם במיצוי הזכויות, לשאלות ניתן לפנות לעו”ס הסניף.

 הערה: סל הזכויות והשירותים מתעדכנים מעת לעת, ניתן להתעדכן ישירות באתרים ותחנות המידע:

·     תחנות המידע, של עמותת על”ה, ללקויי ראייה : נועדו להעניק שירותי ייעוץ והכוונה לקבלת שירותים בקהילה. בתחנות ניתן לקבל מידע אודות זכויות, הטבות, הנחות ועוד. בנוסף- ניתן להגיש באמצעות תחנות המידע בקשה לתעודת עיוור. לקבלת מידע בשפות שונות ניתן להתקשר ל- 03-6393938.

·         “כל זכות” מאגר מידע מקיף על זכויות והדרך למימושן: -www.kolzchut.org.ilעיוורים ולקויי ראייה

·         משרד הרווחה: מדריך זכויות ושירותים לעיוורים בישראל 2016.

·         משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים-  עיוורים ולקויי ראייה

·         נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

·         המוסד לביטוח לאומי-ליקוי ראייה

·         אופק לילדינו – הארגון הארצי של הורים לילדים עם עיוורון או לקות ראייה

·         ארגון קשר -ארגון לשינוי חברתי, הפועל למען ועם משפחות לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים

·         כל זכות – זכויות והטבות לעיוורים בישראל

·        כבדות ראייה ועיוורון – תמיכה זכויות וזכאויות של משרד החינוך

 

Skip to content