fbpx

שיפור תפקוד הראייה

הבסיס לעשייה שלנו הוא ההבנה העמוקה כי הראייה משפיעה על כל תחומי ההתפתחות, היא החוש המארגן שדוחף אותנו לקשר עם הסביבה, מגרה את הסקרנות ודרכו אנו קולטים ומבינים את העולם.

הראייה משפיעה על היכולת המוטורית, הקוגניטיבית וההתנהגותית. חומרת לקות הראייה ואופייה הן הגורמים החשובים בהשפעת לקות הראייה על ההתפתחות. בגיל הרך, הפעוטות חוקרים את סביבתם הפיזית והאנושית מכוח הסקרנות ויצר הפעילות הטבועים בהם מלידה. סוכני החקירה הראשונים הם החושים “הקרובים”: מגע, טעם וריח. אחר כך מצטרפים גם ההקשבה, ההסתכלות והחיקוי.

עבודה שיקומית לשימור ופיתוח מיומנויות הראייה:

  • מודעות
  • תיאום עין-יד
  • מיקוד מבט וקשר עין
  • פענוח
  • סריקה
  • ראיית עומק
  • מעקב

מיומנויות הראייה עבור ילד לקוי ראייה אינן נרכשות באופן אקראי, וניתן לתרגל אותן ולעבוד עליהן תוך לימוד טכניקות לניצול מקסימלי של הראייה ולשיפור תפקודה. כלומר, יכול להיות שחדות הראייה של הילד לא תשתנה, אך הוא ילמד לנצל את הראייה שנותרה לו ולהביאה לידי ביטוי בפעולות היום-יום, כגון סריקת המרחב, איתור של חפץ או דמות מוכרת, ירידת מדרגות, פענוח של תמונה עמוסת פרטים בספר, מיקוד מבט ממושך ועקבי כלפי דמות שאיתה אנחנו משוחחים, ועוד.

הפעילות לשיפור תפקודי הראייה תיעשה בדרך של משחק וחוויה, ובהתאם ליכולתו האישית של כל ילד: עד כמה הילד רואה, מהי יכולת התפיסה ורמת ההבנה שלו.
מודעות awareness: הבחנה בקיומו של דבר מה, הכרה בו וערנות כלפיו.
מיקוד מבט/נעיצת מבט – focus: היכולת להביא את שתי העיניים יחד (או עין אחת) למטרה ויזואלית.
קשר עין –eye contact : תקשורת בלתי מילולית, שבה שני אנשים מביטים זה בעיני זה באותו הזמן.
מעקב – follow: תזוזה של העיניים/ראש, אחר חפץ/אדם.
סריקה – search : סריקה בעצם נעשית על ידי סדרת “קפיצות” מבט. היכולת להעביר את המבט ממקום למקום, כדי לבצע סריקה אחר הסביבה, חפצים, דמויות ותמונות. מבחינה תפקודית, נבדוק סריקה מקרוב וסריקה מרחוק.
ראיית עומק: היכולת להבחין ולאמוד את העומק והמרחק ביני לבין חפץ או דמות, מקרוב ו/או מרחוק. ראיית עומק לרוב תשפיע על תחומי כישורי חיים (ADL) כמו התמצאות וניידות, גרפו-מוטוריקה ועוד, ולכן תשולב יחד עם מטרות עבודה של מקצועות הבריאות.
תיאום עין-יד – hand eye contact: הושטת יד תוך מיקוד/נעיצת מבט על חפץ, שימוש בפיקוח ויזואלי (הראייה מובילה את תנועת היד).
פענוח – solving: היכולת להבין את תפקידו/משמעותו של האובייקט הנמצא מולי. פענוח אובייקטים בסביבה הקרובה/הרחוקה. העבודה תיעשה בכמה אופנים:

  1. עבודה בחדרי חושך
  2. עבודה על ניידות והתמצאות במרחב
  3. למידה פעילה בעזרת עזרים מותאמים כגון לוח תהודה ובית קטן

עוד על חדר החושך של אלי”ע

לתרומה עבור הפעילות לחצו כאן

דילוג לתוכן