fbpx

מפגשי אחים

גן אלי”ע פותח את שעריו לא רק לילדים המטופלים, אלא גם לכל בני משפחותיהם.
אחת מן הפעילויות המוקדשות למשפחה היא מפגשי אחאים (אחים ואחיות).
במפגשים אלו הם מוזמנים לבלות יום בגן.

למפגשים כמה מטרות, ביניהן – קירוב האחים אל ה”גן מיוחד” של האח, ויצירת קבוצה בעלת מכנה משותף, קבוצת התייחסות שלא קיימת עבור האחאים בחיי היום-יום.
בכל שנה נקבעים תכני המפגשים על פי הרכב הילדים. בכדי להתאים פעילויות מעניינות ומאתגרות לגיל ולקבוצה נבחרים אחים ואחיות בטווח גילאים דומה. הפעילות נערכת בימי חופשה של משרד החינוך, כאשר הגן פעיל אך האחאים חופשיים מלימודים.
במהלך היום האחאים משתתפים בפעילויות חווייתיות כקבוצה, ובפעילות משותפת חווייתית עם האח/אחות שבגן. את המפגשים מנחה העובדת סוציאלית.
מפגשי האחים והאחיות זוכים להיענות רבה מצד האחאים, ולשיתוף פעולה מצד ההורים. המשוב המתקבל בסיומו של כל מפגש הוא חיובי מאוד, הן על תכני הפעילויות והן על השגת המטרה.

לתרומה עבור הפעילות לחצו כאן

דילוג לתוכן