fbpx

מוכנות לברייל

ילד עם ראייה תקינה נפגש עם אותיות וכתב פעמים רבות בחיי היומיום, הרבה לפני שהוא לומד לקרוא ולכתוב, והסביבה מעודדת את סקרנותו: “מה כתוב שם?” . לעומת זאת, ילד עם עיוורון/ עם לקות ראייה לא מקבל את המידע הזה. עבור הילד עם העיוורון, סביבה אוריינית לא מתפתחת באופן טבעי. את כתב הברייל לא פוגשים באקראי ולכן יש צורך בפיתוח שיטתי ומובנה של אוריינות הברייל אצל הילד עם העיוורון.

החזון הוא לאפשר לילדים עם עיוורון ללמוד את שפת הברייל בתהליך סדור ושיטתי ובכך לאפשר להם חיים עצמאיים ורווחה אישית רבים יותר. לצורך כך פותחה “הערכה למוכנות לברייל לגיל הרך”.

מטרת הערכה, להעריך ולפתח את יכולותיו של הילד בתחומים הנדרשים לקראת ברייל, כתשתית לקביעת מטרות התערבות ותכנית עבודה רב מקצועית. מאפשרת יכולת הערכה חוזרת ובחינת התקדמות ומספקת תחושת ביטחון בתהליך, עד לכדי לימוד הברייל ומעודדת התפתחות של סביבה אוריינית.

הערכה פותחה עבור ילדים ללא ראייה תפקודית לצרכי קריאה וכתיבה.

תכנית המוכנות לברייל לגיל הרך, מספקת מענה הכרחי וייחודי כחלק ממרכיבי ההתפתחות המצופים.

 כיום בגני אלי”ע, ההערכה מיושמת תוך מעקב ליווי והדרכה. ניתן לראות את השינוי הן בטווח הקצר בהערכות חוזרות והן בטווח הארוך.

הודות ל”אאא – בית לטיפוגרפיה עברית” אתם מוזמנים להוריד את פונט הברייל החינמי לשימוש מסחרי ופרטי.

לתרומה עבור הפעילות לחצו כאן
     דילוג לתוכן