fbpx

קידום עצמאות ילדים עם לקות ראייה או עם עיוורון בגיל הרך.

קידום עצמאות ילדים עם לקות ראייה או עם עיוורון בגיל הרך.
אנו מאמינים, כי חשוב לשמור על סביבת חיים וגן טבעית ונורמטיבית עבור הילדים, יחד עם זאת, התאמת סביבת החיים והמרחב הביתי והטיפולי חיונית לקידום ילדים עם עיוורון או לקות ראייה.
חשוב לעודד את הילד עם לקות הראייה או העיוורון, לחקירה, לסקרנות, והשתתפות בחיי היום-יום.
איך מטפחים ומעודדים את המוטיבציה והעצמאות של ילד עם לקות ראייה לצפייה לחצו.

  • ההדרכה התקיימה בשיתוף מרכז מגדל אור ועמותת אופק לילדנו
דילוג לתוכן