fbpx

קטרקט (ירוד) מלידה

הגדרה:
קטרקט (ירוד) היא לקות ראייה, שבה עדשת העין  עכורה, בעוד שבמצב תקין היא שקופה וזכה.
העדשה ממוקמת מאחורי הקשתית, ותפקידה למקד את קרני האור על הרשתית.
הרשתית היא שכבה פנימית הנמצאת בחלק האחורי של העין, והיא האחראית על קליטת האור.
בעין רגילה הקרנית והעדשה ממקדות את קרני אור הנכנסים לעין דרך האישון על הרשתית.
בעדשה עם קטרקט ישנה חסימה של קרני האור וכתוצאה מכך הרשתית לא קולטת אור או דמויות בצורה ברורה.
בדרך כלל קטרקט מולד אינו פרוגרסיבי (מדרדר), אבל ישנם מקרים שבשלבים המוקדמים הקטרקט יופיע רק על חלק קטן מן העדשה (ולא ישפיע על איכות הראייה), אולם, אחרי זמן, הקטרקט עלול לגדול, וחלק גדול יותר מן העדשה נעכר, דבר שיקשה יותר על הראייה.
הקטרקט יכול להופיע בעין אחת או בשתי העיניים יחד, אך הוא לא עובר מעין לעין.
התסמינים:

  • ראייה מטושטשת.
  • סינוור מאור חזק, משמש, ומאור המשתקף ממשטח חלק: המתבונן רואה הילה מסביב לאו
  • עלול לגורם לפזילה – העין “מסתובבת” בגלל שהיא לא יכולה להתמקד נכונה.
  • לעיתים, כאשר מקרינים אור לעין או מצלמים את התינוק יש החזר לבן באישון במקום השחור או אדום הרגיל

סוגי קטרקט בגיל הרך:

  • קטרקט מולד: ישנם תינוקות הנולדים עם קטרקט או מפתחים זאת מגיל צעיר.
  • קטרקט טראומתי: קטרקט שעלול להתפתח לאחר פגיעה בעין.
    קטרקט משני: עכירות שמתפתחת אחרי ניתוח קטרקט, למעשה זה אינו קטרקט, אלא, עכירות של ממברנה שהשאירו בזמן הניתוח.

 גורמים לקטרקט מולד:
כל הפרעה במבנה הרגיל של העדשה יכולה להוביל לעכירות. הדבר יכול להיגרם על ידי הפרעה גנטית או הפרעות שונות במשך ההיריון. גם מחלות מטבוליות או טראומה של האם או העובר עלולות לגרום לקטרקט אצל תינוקת.
השפעות הקטרקט המולד
בתינוק הנולד עם קטרקט, נגרם חוסר בגירוי מערכת הראייה שעדיין לא מפותחת. מחסור בגירויים אלו עוצרים את התפתחותה הנורמטיבית של הראייה. אם הקטרקט אינו מטופל כראוי, ייתכן כי בהמשך תתפתח פזילה, עין עצלה, וניסטגמוס (במקרה שהקטרקט מופיע בשתי עיניים). ללא גירוי מספק בזמן הקריטי שהוא שנות חייו הראשונות של הילד, הראייה המרכזית עלולה להיפגע לצמיתות, כאשר חלק מן הראייה הפריפרית נותרת ולרוב הראייה נשארת לקויה מאד.
כאשר יש קטרקט רק בעין אחת, מוחו של הילד יקשור קשר טוב לעין הבריאה ורק לעתים רחוקות העין הפגועה תגיע לראייה אופטימאלית. כאשר יש קטרקט בשתי העיניים, ייתכן שבעין אחת הקטרקט יהיה מעובה / דחוס יותר. אם התמונה בעין אחת מטושטשת פחות בהשוואה לשנייה, אזי עין זו תפתח ראייה מועדפת, עם דיכוי נוסף של התפתחות הראייה בעין השנייה. ברבים מן המקרים בהם יש קטרקט בשתי העיניים, הראייה בסופו של דבר תגיע לרמה טובה יחסית, בטיפול מתאים ובמידה שלא מתפתחים סיבוכים.
טיפול – ניתוח קטרקט
ילדים הנולדים עם קטרקט מנותחים בסמוך ללידתם עד כמה שניתן: העדשה העכורה מוסרת, ולרוב המנותח חש לאחר מכן כאבים קלים, או שאינו חש בכאב כלל. כדי להביא את ראיית הילד לאחר הניתוח למיצוי מרבי, עליו להרכיב משקפיים מותאמים לראייתו, או עדשות מגע. כשיתבגר, ניתן יהיה לבצע השתלה של עדשה. ללא שימוש בעזרי ראייה לאחר הניתוח, עלולה הראייה להישאר ירודה, ולא תהיה אפשרות לשיפור תפקוד ראייה ספונטני.

דילוג לתוכן