fbpx

סיפור מקרה

בסוף חודש פברואר 2020 נכנס תינוק חדש לסניף אלי”ע רחובות.
בן שנה גיל כרונולוגי, 10 חודשים גיל מתוקנן. נולד פג בשבוע 32 , אובחן עם שטף דם מוחי בדרגה 3 והרחבת חדרי מוח, עבר ניתוח שנט לצורך ניקוז הנוזלים.
בוועדת ההכרות שנערכה חודשיים קודם לכן, נראה כי קיימת לקות ראייה משמעותית, כאשר הלקות אינה עינית אלא ככל הנראה מוחית, בעקבות מספר גורמים בבדיקה שיכולים לרמוז על אבחנה של לקות ראייה קורטיקלית- CVI. ההמלצה שניתנה הנה סביבה מותאמת והתערבות מוקדמת לצורך עידוד ושיפור יכולות תפקוד הראייה.

כשבוע לאחר הכניסה למעון, בשל בעיה בריאותית אושפז התינוק ולא הגיע למעון עד לאחר פתיחת המעון מחדש בסיום סגר הקורונה, בסוף אפריל 2020.
במהלך כל התקופה, התקיימה תקשורת מרחוק בין האם לבין הגננת ואנשי הצוות המקצועי של הסניף. הליווי התקיים פעמיים בשבוע לפחות והאם נענתה בשמחה לכל הדרכה שניתנה. לקראת סוף מרץ עלתה האפשרות לבצע הערכת ראייה בעזרת האם בליווי הדרכה מהגננת ומדריכת הראייה הארוגנית של אלי”ע. האם שיתפה פעולה בשמחה והחלה לבצע עם התינוק תרגולי ראייה בבית על פי הנחיות מפורטות שניתנו לה. התרגולים הוסרטו בווידאו ונשלחו לגננת. לאחר כל סרטון שנשלח בוצעה הערכה של מיומנויות תפקודי ראייה באמצעות הגננת ומדריכת הראייה וניתנו הנחיות לאם בעקבות היכולות התפקודיות שנצפו.
התרגולים בוצעו בתאורת חדר עם חפצים מוארים, בחושך עם חפצים מוארים, בחושך עם חפצים אדומים ועם חפצים מבריקים, בשימוש של חפצים עם אלמנט של תנועה וכן הלאה. נבדקו מיומנויות של מיקוד מבט, מעקב, הושטת יד לעבר חפצים, תיאום עין יד ועוד. כמו כן נבדקו פרמטרים של מהירות התגובות ומשך התגובות- עיכוב והשהיות.
לאחר כל סרטון ובדיקת התפקוד, ניתנה לאם הדרכה על אופן ביצוע תרגולי הראייה עם התינוק בבית. שיתוף הפעולה של האם בביצוע הערכת הראייה מרחוק, אפשר לנו להמשיך בדרכים יצירתיות ומלמדות את העשייה החשובה והמשמעותית של קידום תפקוד הראייה של התינוק.
בתחילת חודש מאי, עם החזרה לשגרה, בוצעה הערכת ראייה בגן ונראה היה שממצאיה תואמים את ההערכה הראשונית שנעשתה מרחוק ואת מטרות העבודה שעליהן ניתנה לאם הדרכה.

דילוג לתוכן