fbpx

לקויות ראייה ומחלות עיניים נפוצות

סימנים המעידים על מחלות עיניים ועל בעיות ראייה

 • קושי בקשר עין, העדר חיוך
 • הטיית ראש
 • ניתוקים או שינויים בתפקודי הראייה
 • חוסר התעניינות  בספרים, תמונות או טלוויזיה
 • מצמוצים רבים, כיווץ עיניים, נסטגמוס – ריצוד
 • עייפות
 • בהייה באור
 • העדפה ברורה בראיה לצבע מסוים אליו מגיב הילד
 • מפתח עיניים מצומצם באור חדר או בחוץ-עיניים מכווצות או סגורות כמעט
 • “סרבול”, התקלות בחפצים, נפילות מרובות
 • צורך לקרב חפץ לעיניים
 • ראייה רק בזויות מסוימות-לדוגמה שגירוי מגיע מהצד לא נראה תגובה של ראייה, מיקוד מבט
 • לחיצת אצבע על העפעף
 • פחד ממקומות חדשים

לקריאה  על סוגי לקויות ראייה מרכזיות והשלכותיהן על הראייה – לחצו

דילוג לתוכן