fbpx

מאמרים ומידע מקצועי על לקויות ראייה והטיפול בילדים בגיל הרך


בדיקות ראייה בגיל הרך  פרופ’ קנט קזלו, מנהל מקצועי אלי”ע
בדיקות עניים בגיל הרך מאפשרות לעקוב אחר התפתחות מערכת הראייה ולאבחן לקויות ראייה כבר בשלב המוקדם, במידה ויש כאלה. הראייה משפיעה על כל תחומי ההתפתחות, היא החוש המארגן שדוחף אותנו לקשר עם הסביבה, מגרה את הסקרנות ודרכו אנו קולטים ומבינים את העולם.
השלכות לקות הראייה בגיל הרך על ההתפתחות והתפקוד  חומרת לקות הראייה ואופייה הם גורמים חשובים בהשפעת לקות הראייה על ההתפתחות והתפקוד ולכן הבנת השלכות הלקות על התפקוד ובניית טיפול מתאים הם המפתח לקידום ילדים עם לקות ראייה.
ראייה תלת ממדית וראיית עומק: במה הם שונים פרופ’ קנט קזלו, מנהל מקצועי אלי”ע
ראייה תלת ממידתראייה תלת ממדית בנויה על ההבדל בנקודת הראות של שתי העיניים, הרי אחת ימינה מהאף והשנייה שמאלה. כאשר אנו מתבוננים על שני אובייקטים והדמויות שלהם יוצרות זוויות שוות בשתי העיניים, אנו נראה כל אחד האובייקטים פעם אחת, ללא אבחנת תלת מימד.
דגשים בעבודה שיקומית עם ילדים עם לקות ראייה  הבסיס לעשייה שלנו היא ההבנה העמוקה כי הראייה משפיעה על כל תחומי ההתפתחות, היא החוש המארגן שדוחף אותנו לקשר עם הסביבה, מגרה את הסקרנות ודרכו אנו קולטים ומבינים את העולם. הראייה משפיעה על יכולת מוטורית, קוגניטיבית וההתנהגותית. חומרת לקות הראייה ואופייה הם הגורמים החשובים בהשפעת לקות הראייה על ההתפתחות. ככל שהילד מתפתח נראה כי תפקוד הראייה שלו משתפר, אבל למעשה הראייה נשארת כפי שהייתה. במילים אחרות, נראה כאילו הילד רואה יותר, אבל לא כך הוא, ראייתו נשארת ורק תפקוד הראייה משתפר.
ליקויים נפוצים בשפה ותקשורת ודרכי טיפול בילדים עם לקות ראייה או עיוורון חוברת זו נותנת הצצה לעולם התפתחות הילד בדגש על השנים הראשונות ועל מאפייני ההתפתחות של התקשורת והשפה. כמו כן מספקת מידע חשוב אודות האתגרים הצפויים לילד עם לקות ראייה או עיוורון בפיתוח מיומנויות תקשורת ושפה ומציידת את הקורא בכלים, רעיונות, טיפים ודוגמאות, לעבודה טיפולית בבית או במסגרת מעון יום שיקומי. החוברת נכתבה על סמך הידע והניסיון הרב של צוות גני עמותת אלי”ע עם ילדים עם לקות ראייה או עיוורון ונתמכת בסקירת הספרות המציגה את הרקע התאורטי והמחקרי החשוב התומך בעבודתנו בעמותת אלי”ע.
אלידע –  מדיעון של אלי”ע 01
אלידע –  מדיעון של אלי”ע 02
לומדה מטרת הלומדה לאפשר לקהל הרחב, ללמוד ולהכיר את לקויות הראייה הנפוצות, השפעות הלקות על התפתחות הילד וכן את שיטות ודרכי העבודה המרכזיות עם ילדים עם לקות ראייה או עם עיוורון.
הלומדה פותחה על סמך ידע מקצועי וניסיון מעשי שנצברו באלי”ע.
הפרקים בלומדה:
– שלבי התפתחות מערכת הראייה.
– אנטומיה של העין ולקויות ראייה שכיחות.
– השלכות הלקות על התפקוד וכליים יישומים לעבודה שיקומית עם ילדים עם לקות ראייה.
– כללי עבודה ובטיחות בגן אלי”ע.

למאמרים ומידע מקצועי נוסף 

דילוג לתוכן