פעילויות בבית

עמותת אליע

מפתח -רון גולדרייך עובד אלי”ע לשעבר

עמותת אליע

לימוד תרגול ומשחק מותאם לחינוך מיוחד

עמותת אליע
תיווך ולמידה בבית
עמותת אליע
משחקים מותאמים לאייפד ולמחשב
עמותת אליע
למידה פעילה
עמותת אליע
מבשלים עם ילדים
עמותת אליע
מיומנויות ראייה ותרגילים שניתן לבצע בבית
עמותת אליע
משחקים בנושא גוף האדם
עמותת אליע
רעיונות למשחקים בבית
עמותת אליע
רעיונות בתחום היצירה
עמותת אליע
לוח טקטילי
עמותת אליע
הדרכה להורים בשעת חירום - זום