fbpx

שלב 4: המשך התהליך מול רשויות הרווחה

בשלב הקודם המליצה ועדת המומחים שהילד שלכם מתאים למעון שיקומי המתמחה בתחום הראייה והעבירה את ההמלצה הזו גם למשרד הרווחה.
עכשיו, אם עדיין לא פתחתם תיק בלשכת הרווחה במקום מגוריכם, זה הזמן. אנו ננחה ונסייע לכם גם בשלב זה.
העובדת הסוציאלית שמונתה לכם בלשכת הרווחה המקומית, תיקח את המסמכים המצויים בידכם ואת ההמלצות של וועדת המומחים שלנו ותגיש ללשכת פיקוח הרווחה האזורית.
ההליך מעט שונה עבור בין ילדים בגילאים 0-3 לבין ילדים בגיל 3-6.
כך או כך, לאחר ההליך המתאים בלשכת הרווחה, אנו נקבל אישור עבור הילד להגיע למעון יום שיקומי המתמחה בראייה.
בשלב זה אנחנו באלי”ע פונים ומסדירים את הנושאים הפרוצדורליים מול משרד הרווחה בירושלים. אלי”ע כמתמחה בילדים עם עיוורון או עם לקות ראייה פונה לאגף לשירותי שיקום, השירות לעיוור (שירות זה מטפל גם באנשים עם לקות ראייה ולא רק באנשים עם עיוורון מלא).

דילוג לתוכן