fbpx

למידה מרחוק

בית הספר טקסס לעיוורים ולקויי ראייה ( Texas School for the Blind & Visually Impaired -TSBVI) משרת כמעט 11,000 תלמידים עם עיוורים או לקות ראייה ברחבי טקסס. החל מגילאי לידה ועד גיל 22.
תוכניות בית הספר כוללות מערך של חינוך מיוחד, חינוך ומעורבות משפחתית במסגרת הקהילות השונות ברחבי טקסס ומתן סיוע לתלמידים, מרכזי שירות חינוכי, הדרכות אישיות ברחבי טקסס קורסים מקוונים, התייעצויות, פרסומים תכניות קיץ ועוד.
בדומה לעמותת אלי”ע גם בבית הספר טקסס לעיוורים ולקווי ראייה קיימות תוכניות לגיל הרך ושיטות העבודה כוללות בין היתר התערבות מוקדמת והדרכת הורים, קידום עצמאות בקרב הפעוטות והילדים, התייחסות להיבטים חברתיים ורגשיים, הכנה לברייל ומיומנויות מישושיות, התמצאות וניידות,  התאמות בסביבה, אמצעי עזר וטכנולוגיה ועוד… 
מוזמנים להיכנס וללמוד על רעיון הלמידה הפעילה של דר’ לילי נלסון אשר מייושם גם באלי”ע באופן דומה לבית הספר לעיוורים ולקויי ראייה בטקסס.
CLICK HERE!
 
למידה פעילה היא שיטת לימוד אשר פותחה על ידי הגברת ד”ר לילי נילסן. מטרתה לאפשר לילד ללמוד מתוך הפעילות שלו עצמו, באמצעות תהליך של סקירה, חקירה, משוב והשוואה של חפצים מהסביבה הקרובה והמיידית.
תהליך זה מביא למודעות גדולה יותר של הסביבה וטווח רחב יותר של מיומנויות שבעזרתם יוכל הילד לפענח את ההתנסויות אותם הוא חווה.
הערכה של המיומנויות והעדפות הקיימות של הילד הינו הצעד הראשון טרם בניית והתאמת האמצעים ללמידה פעילה עבור הילד. חשוב לערוך תצפית על הילד, להבין מה היכולות והאתגרים של הילד, מאילו פעילויות נהנה, מה מסקרן ומעניין אותו ואילו חפצים אוהב ונמשך אליהם.
למידה פעילה מתאפשרת כאשר:
קיים מגוון ומבחר עשיר של חפצים לגרייה.
מאפשרים לילד זמן בלתי מוגבל וללא הפרעות.
הפעילות מותאמת לרמת התפתחות והתעניינות של הילד.
יש לילד אפשרות לחזור על הפעילות מספר רב של פעמים

דילוג לתוכן